პი ეს ნიუსი

გამოცემის შესახებ

psnews.ge იმერეთის საინფორმაციო პორტალია, რომელიც გაზეთ P.S.-ის ბაზაზე შეიქმნა. პორტალი 2007 წლიდან ფუნქციონირებს. მისი მფლობელი შპს P.S.-ია, რომლის 100 პროცენტიანი წილიც ნატო (გულიზა) გუბელაძეს ეკუთვნის.

psnews.ge-ის რედაქტორიც ნატო (გულიზა) გუბელაძეა.

მფლობელები:
ნატო (გულიზა) გუბელაძე (100 პროცენტი) 

მენეჯმენტი:
რედაქტორი - ნატო (გულიზა) გუბელაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
მისამართი: რუსთაველის № 37ა, („პრესის სახლი“, მე-4 სართული), ქუთაისი 4600
ტელეფონი: (0431) 24 45 46; 599 10 77 94 (ნატა გუბელაძე)

 

ვებ-გვერდი: www.psnews.ge 
ელ. ფოსტა: psnews27@gmail.com